Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na  realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego  z zakresu wspierania  i upowszechniania  kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza  w roku 2021

WÓJT GMINY  LUBSZA

Na  podstawie art. 5, art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o  działalności  pożytku  publicznego i   o wolontariacie ( tj. Dz.U. z 2019r., poz. 688  z poźn. zm. ) oraz Uchwały Nr XXI/193/2020  Rady Gminy Lubsza z dnia 10 grudnia  2020r.  w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy  Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na  rok 2021

ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego  z zakresu wspierania  i upowszechniania  kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza  w roku 2021

Do pobrania:

PDFOgłoszenie otwatego konkursu 2021r_.pdf

DOCOFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.doc

DOCSprawozdanie z wykonania zadania publicznego.doc

Wersja XML