Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Blokada drogi krajowej DK 39

Informacja o Zgromadzeniu - Blokada drogi krajowej DK 39

Miejsce: Lubsza, ul. Brzeska, przejście dla pieszych przy Urzędzie Gminy w Lubszy

Termin:  14.02.2020 r.  godz.: 14:00 – 16:00

21.02.2020 r.  godz.: 14:00 – 16:00

28.02.2020 r.  godz.: 14:00 – 16:00

03.03.2020 r.  godz.: 9:00 – 11:00

06.03.2020 r.  godz.: 14:00 – 16:00

10.03.2020 r.  godz.: 9:00 – 11:00

13.03.2020 r.  godz.: 14:00 – 16:00

Cel: wyrażenie sprzeciwu wobec ignorowania mieszkańców miejscowości Lubsza przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu w związku z opracowaniem dokumentacji etapu STEŚ i Koncepcji Programowej dla budowy  obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej DK 39  i jednoczesnym nieuwzględnieniem obwodnicy Lubszy.

 

Organizator:  Komitet Mieszkańców Lubszy, Sołectwo Lubsza

Przewodniczący: Sołtys Wsi Lubsza – Beata Frąckowiak

Wersja XML