• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

             WÓJTA GMINY LUBSZA

 

       W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednolitego upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2019r. o godz. 1700 uruchomione zostaną syreny alarmowe.

       Włączenie syren nastąpi  na podstawie §10 ust.3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w, sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości  urzędów tych sprawach (Dz.U. z 2013r. poz. 96).

Wobec powyższego proszę Panów Naczelników OSP o włączenie  syren celem wyemitowania sygnału akustycznego odwołującego alarm  ̶  dźwięk ciągły w okresie trzech minut.

                                                                                                                                                             Bogusław Gąsiorowski

                                                                                                                                                              Wójt Gminy Lubsza

 

 

Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3992391
w tym miesiącu: 39163
dzisiaj: 236