Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROW 2014-2020

Brak opisu obrazka
 
Brak opisu obrazka

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł projektu

„Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rogalice”

Okres realizacji projektu

2017-2018 r.

 Gmina Lubsza w okresie od 6 listopada 2017r. do 30 listopada 2018r. zrealizowała operację pn. Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rogalice

Celem operacji jest poprawa rozwoju infrastruktury technicznej oraz warunków życia i rozwoju gospodarczego mieszkańców miejscowości Rogalice, a także ochrona środowiska, poprzez budowę zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogalice

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Efektem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich

Wersja XML