Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Edukacja w Gminie Lubsza przepisem na sukces

 

Brak opisu obrazka

Pragniemy poinformować, iż w Gmina Lubsza uzyskała dofinansowanie projektu pt.:

 

 

 

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego , Działanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wdrażany jest od sierpnia 2016 do marca 2018

 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego, nabycie kompetencji kluczowych oraz właściwych umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy a także wzrost wiedzy i wiadomości w zakresie kierunków kształcenia poprzez udział w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Publicznym Gimnazjum w Kościerzycach.

 

Projekt zakłada zorganizowanie w naszej szkole  770 h dodatkowych zajęć dotyczących:

 

Zajęcia będą prowadzone w Gimnazjum w Kościerzycach . 

 

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie 9 wycieczek

 

W ramach projektu Gimnazjum w Kościerzycach zostanie wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

 

 

 

 

 

 

Wersja XML