Kontrast:
Rozmiar czcionki:
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu informacyjne Gminy Lubsza
BIP

Aktualności

 • Informacja

  Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) Komisarz Wyborczy w Opolu II, zwołał I sesję Rady Gminy Lubsza Obrady I sesji Rady Gminy Lubsza odbędą się w dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy PDFpostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II.pdf
  Data publikacji: 14-11-2018 10:25
 • Ogłoszenie

   Wójt Gminy Lubsza informuje                                        „ĆWICZENIE RENEGADE „ w dniach 14- 15 Listopada 2018 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.  Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza”.   „OGŁOSZENIE ALARMU” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut, - „ODWOŁANIE ALARMU” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut, zgodnie z zapisem § 10 rozporządzenia RM z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości  organów w tych sprawach.  Wójt Gminy Bogusław Gąsiorowski  
  Data publikacji: 13-11-2018 14:38
 • Informacja

  dot. zbiorowego polowania w OHZ Rogalice - obwód nr 49 PDFpolowanie w dniach 14.11.2018, 24-25.11.2018, 07-09.11.2018.pdf
  Data publikacji: 07-11-2018 14:55
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały nr ………Rady Gminy Lubsza z dnia ………….w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza  na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z  2016r. poz. 446, zm. 2016 poz. 1579) oraz  w oparciu o Uchwałę Nr LIV/376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010r. określającą szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010r. PDFzarządzenie.pdf
  Data publikacji: 05-11-2018 15:04
 • Informacja

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski  wydłużył termin przyjmowania wniosków o pomoc suszową. ttp://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-suszowa-nabor-wnioskow-do-16-listopada.html  
  Data publikacji: 30-10-2018 11:12
 • Informacja

  dot. zbiorowego polowania w OHZ Rogalice - obwód nr 49 PDFpolowanie 28.10.2018.pdf
  Data publikacji: 30-10-2018 11:10
 • Ostrzeżenie meteorologiczne nr 22

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 22 IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu ważność: od godz. 01:00 dnia 30.10.2018 do godz. 14:00 dnia 30.10.2018 Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach miejscami od 65 km/h do 75 km/h z południa i południowego-wschodu. PDFostrzeżenie meteo nr 22.pdf
  Data publikacji: 29-10-2018 13:39
 • Informacja

  Harmonogram polowań zbiorowych na terenie Gminy Lubsza na rok 2018/2019 PDFharmonogram polowań.pdf
  Data publikacji: 24-10-2018 09:35
 • Ostrzeżenie meteorologiczne

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 21 IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu ważność: od godz. 15:00 dnia 23.10.2018 do godz. 08:00 dnia 24.10.2018 Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach miejscami do 80 km/h z zachodu PDFOPW_1601_SW_20181022205106.pdf
  Data publikacji: 23-10-2018 11:04
 • Ogłoszenie

  Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących  własność gminy. Położenie nieruchomości:  Lubsza
  Data publikacji: 17-10-2018 10:35

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 2794398
w tym miesiącu: 42911
dzisiaj: 1188