Kontrast:
Rozmiar czcionki:
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu informacyjne Gminy Lubsza
BIP

Aktualności

 • Ogłoszenie

  Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących  własność gminy. Położenie nieruchomości:  Lubsza
  Data publikacji: 17-10-2018 10:35
 • Ogłoszenie

    O G Ł O S Z E N I E         Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. o godz. 12.00               w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem: Otwarcie obrad. Przedstawienie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu Nr XLVII/2018 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 11.10.2018r. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach: 1) Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na  rok 2019; 2) rozpatrzenia skargi; 3) przekazania pisma. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Zakończenie obrad.                                                                                                                   Przewodniczący  Rady  Gminy Lubsza Jan Minosora
  Data publikacji: 12-10-2018 10:59
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie   informacji o wynikach konsultacji  z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, projektów  prawa  miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji jak również Zarządzenia  Wójta Gminy WG.0050.112.2018 z dnia 18.09.2018r. w sprawie  przeprowadzenia   konsultacji „ Rocznego Program Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi  i innymi  podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2019” ogłaszam wyniki przeprowadzonych konsultacji  PDFzarządzenie.pdf
  Data publikacji: 12-10-2018 10:55
 • Informacja

  Konstytucja Biznesu to gruntowna reforma prawa gospodarczego, której celem jest poprawa środowiska prawno-instytucjonalnego, w którym działają polscy przedsiębiorcy. O Konstytucji Biznesu oraz innych zmianach prawnych ułatwiających zakładanie i prowadzenie firm odbędzie się rozmowa na kolejnym z cyklu spotkań w Brzegu. http://prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl/wydarzenia/spotkanie-brzeg/  
  Data publikacji: 12-10-2018 10:52
 • HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW CZERWIEC – GRUDZIEŃ 2018 R.

  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE   GMINY LUBSZA  CZERWIEC – GRUDZIEŃ 2018 R. do pobrania:  DOCharmonogram-kolor-czerwiec-grudzien-2018.doc PDFharmonogram-kolor-czerwiec-grudzien-2018.pdf DOCXharmonogram kolor czerwiec-grudzień 2018.docx  
  Data publikacji: 25-05-2018 12:28
 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, serdecznie zapraszają rolników na szkolenie dotyczące „Zasad wypełnienia wniosków o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi”. Szkolenie odbędzie się w dniu 5 października  2018r. o godzinie 12.00 (najbliższy piątek) w Sali Konferencyjnej OODR w Łosiowie. Serdecznie zapraszamy
  Data publikacji: 04-10-2018 11:02
 • Komunikat

  Komunikat meteorologiczny z godz. 09:03 dnia 03.10.2018 IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu Miejscami obserwuje się wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach od 55 km/h do 70 km/h. W dalszej części dnia przewiduje się wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach od 70 km/h do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu. PDFKomunikat - powiat brzeski.pdf
  Data publikacji: 03-10-2018 13:02
 • Ostrzeżenie meteorologiczne

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 20 IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach miejscami do 85 km/h z północnego-zachodu. PDFostrzeżenie.pdf
  Data publikacji: 02-10-2018 13:25
 • Informacja

                                                                                                Lubsza, dnia 01.10.2018r. Informacja Wójt Gminy Lubsza informuje mieszkańców gminy, że w dniu 02.10.2018r. (wtorek) będzie odbierany zaległy „papier” z miejscowości: Borucice, Rogalice, Mąkoszyce, Raciszów, Roszkowice, Nowy Świat, Tarnowiec,  Lubicz, Śmiechowice, Myśliborzyce, Szydłowice, Pisarzowice, Piastowice, Czepielowice, Nowe Kolnie, Garbów, Kościerzyce, Dobrzyń, Błota.
  Data publikacji: 01-10-2018 14:06
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza w sprawie informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Nr 0006.59.2018 Rady Gminy Lubsza w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza
  Data publikacji: 27-09-2018 11:10

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 2697237
w tym miesiącu: 72925
dzisiaj: 2265