Kontrast:
Rozmiar czcionki:
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu informacyjne Gminy Lubsza
BIP

Aktualności

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu Uchwały Nr 0006.14.2018 Rady Gminy Lubsza w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lubsza PDFZarzadzenie Wójt Gminy Lubsza.pdf
  Data publikacji: 20-02-2018 10:51
 • Informacja

  TIK w przedsiebiorstwach 2018r.jpeg  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzegu zaprasza przedsiębiorców  na spotkanie informacyjne dotyczące DOTACJI BEZZWROTNYCH DO 500 000,00 ZŁ Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA INFORMATYZACJĘ PRZEDSIĘBIORSTW (dot. naboru wniosków w ramach działania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020 )
  Data publikacji: 20-02-2018 08:17
 • Informacja

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na terenie województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 określonego jako średnia 24 godzinna [1] w roku 2018
  Data publikacji: 19-02-2018 15:34
 • Ogłoszenie

  Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 1 marca 2018 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy 
  Data publikacji: 19-02-2018 11:38
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały nr ………Rady Gminy Lubsza z dnia ………….w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2018. na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1875 zm. poz. 2232; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 130) oraz  w oparciu o Uchwałę Nr LIV/376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010r. określającą szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010r.) Do pobrania PDFZarządzenie dot. prog. opieki nad zwierzętami.pdf Dodano w dniu 20.02.2018r. : Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do projektu Uchwały w terminie 7 dni od upływu 14-dniowego terminu, o którym mowa w § 1 tj. w okresie od dnia 07.03.2018r. do dnia 13.03.2018r. do godziny 1400.
  Data publikacji: 16-02-2018 13:44
 • Informacja

  ulotka_01.jpeg   ulotka_02.jpeg Dotacja – Firma – Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych - projekt realizowany jest przez Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Śląsk" i współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Priorytetu VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. P
  Data publikacji: 13-02-2018 09:29
 • Informacja

  Informujemy, że od dnia 01.02.2018 roku weszły w życie zmiany do ”Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców działających w sektorze MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.
  Data publikacji: 12-02-2018 12:11
 • Informacja

  plakat profil zaufany.jpeg  Ministerstwo Finansów zachęca przedsiębiorców, aby założyli już teraz bezpłatny profil zaufany (eGO) i byli gotowi do wysyłki obowiązkowego JPK_VAT za styczeń. Instrukcja jak to zrobić dostępna jest na pz.gov.pl. Profil zaufany (eGO) upraszcza kontakt z administracją skarbową oraz umożliwia załatwianie wielu innych spraw urzędowych.
  Data publikacji: 12-02-2018 10:23
 • Ogłoszenie

  w sprawie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w roku 2018 PDFogłoszenie.pdf
  Data publikacji: 09-02-2018 12:58
 • Ogłoszenie

  Wójt Gminy Lubsza oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, serdecznie zapraszają Rolników na szkolenia dotyczące „Zasad wypełniania i składania e-wnioskuPlus o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2018"
  Data publikacji: 09-02-2018 09:12

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 1949342
w tym miesiącu: 85731
dzisiaj: 459