Kontrast:
Rozmiar czcionki:
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu informacyjne Gminy Lubsza
BIP

Aktualności

 • Zawiadomienie

  RPO+OPO+EFRR.jpeg o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę pn.: Wykonanie audytów energetycznych w ramach zadania pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej DOCzawiadomienie o wyborze oferty.doc
  Data publikacji: 22-11-2017 14:23
 • „Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rogalice”

  Schowek03.jpeg     Schowek02.jpeg     Schowek01.jpeg       „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.   Tytuł projektu „Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rogalice” Całkowita wartość projektu brutto 3 860 970,37 zł Wartość dofinansowania ze środków EFRROW 1 845 327,00 zł (63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji) Okres realizacji projektu 2017-2018 r.
  Data publikacji: 22-11-2017 10:52
 • Ogłoszenie

  Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r. o godz. 12.00, która odbędzie się w Domu Ludowym w Lubszy
  Data publikacji: 17-11-2017 09:41
 • Zapytanie ofertowe

  RPO+OPO+EFRR.jpeg Gmina Lubsza, zaprasza do składania ofert na: Wykonanie audytów energetycznych w ramach zadania pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Do pobrania:  DOCzaproszenie nowe.doc DOCXZałącznik nr 1.docx
  Data publikacji: 13-11-2017 15:30
 • Informacja

  Informacja dot. dofinansowania zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubsza – VIII nabór”.
  Data publikacji: 08-11-2017 12:34
 • Informacja

  GRANTY!.jpeg  W dniu 02.11.2017 r., zostały ogłoszone nabory grantowe, nr 10/2017/G pn. akcje edukacyjne i integracyjne oraz 11/2017/G pn. innowacyjne formy spędzania wolnego czasu. Wnioski przyjmowane będą od 17.11.-01.12.2017 roku. Wszystkie osoby zainteresowane, zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu planowanym na dzień 15.11.2017 o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Pokój, zgłaszania się na indywidulane konsultacje - formularze do pobrania na naszej stronie internetowej.
  Data publikacji: 07-11-2017 09:39
 • Ogłoszenie

  drugi nieograniczony przetarg ustny  na sprzedaż  kontenerów  mieszkalnych ( typ szwedzki  i kodal)
  Data publikacji: 27-10-2017 08:23
 • Informacja

  Prognoza niebezpiecznych zjawisk PDFPrognoza.pdf
  Data publikacji: 27-10-2017 08:19
 • Informacja

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały nr ………Rady Gminy Lubsza z dnia ………….w sprawie uchwalenia  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za  uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi   na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z  2016r. poz. 446, zm. 2016 poz. 1579) oraz  w oparciu o Uchwałę Nr LIV/376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010r. określającą szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010r.) Do pobrania: PDFZarządzenie dot. sposobu i zakresu świadczenia usług.pdf
  Data publikacji: 25-10-2017 10:09
 • Informacja

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały nr ………Rady Gminy Lubsza z dnia ………….w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza  na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z  2016r. poz. 446, zm. 2016 poz. 1579) oraz  w oparciu o Uchwałę Nr LIV/376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010r. określającą szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010r.)  Do pobrania: PDFZarządzenie dot. regulaminu utrzymania czystości.pdf
  Data publikacji: 25-10-2017 10:05

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 1673184
w tym miesiącu: 44541
dzisiaj: 103