Kontrast:
Rozmiar czcionki:
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu informacyjne Gminy Lubsza
BIP

Aktualności

 • Ogłoszenie

  Informacja Wójta Gminy Lubsza dot. oferty złożonej przez Ludowy Zespół Sportowy ,,Victoria" Dobrzyń na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem:,,Gramy bo lubimy" PDFogłoszenie wraz z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego.pdf
  Data publikacji: 20-08-2018 07:56
 • Informacja

  grupowy program dofinan..jpeg  Grupowy program dofinansowań
  Data publikacji: 17-08-2018 12:14
 • Apel do mieszkańców dot. nielegalnych miejsc składowania odpadów

  Szanowni Państwo! W związku ze stwierdzonymi w ostatnim czasie licznymi przypadkami nielegalnego składowania odpadów na terenie całego kraju, uprzejmie prosimy mieszkańców Gminy Lubsza o zgłaszanie do tut. urzędu wszelkich nieprawidłowości w zakresie składowania lub transportu odpadów w przypadku podejrzenia o prowadzenie nielegalnej działalności. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać telefonicznie: 77 411 86 30, pocztą elektroniczną na adresy e –mali:  lubsza@lubsza.ug.gov.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy w Lubszy. Państwa właściwa postawa obywatelska może zapobiec powstaniu skażeń i pożarów w tych miejscach, co wyeliminuje czynnik zagrożenia życia ludności.
  Data publikacji: 17-08-2018 11:50
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza na IX Stobrawski Festiwal Piosenki Turystycznej!

  IX Stobrawski Festiwal2.jpeg  IX Stobrawski Festiwal Piosenki Turystycznej odbędzie się 27 października 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie.
  Data publikacji: 10-08-2018 11:43
 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

  Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”,  działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO 2018” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na: 1. Realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego. 2. Rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania, zarejestrowanego na terenie woj. opolskiego.
  Data publikacji: 10-08-2018 11:34
 • Informacja

  bur 3g_korekta.jpeg ulotka DL 2str G.jpeg Informacja o możliwości pozyskania przez przedsiębiorców refundacji kosztów szkoleń ze środków unijnych (z RPO WO 2014-2020) Więcej informacji: http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/operator-systemu-popytowego-w-ramach-dzialania-7-5-rpo-wo-2014---2020-22.html http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/operator-voucherow-zwiekszajacych-konkurencyjnosc-msp-dzialajacych-w-obszarze-inteligentnych-specjalizacji-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego--23.html http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
  Data publikacji: 10-08-2018 11:13
 • SPRZĘT DLA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW Z TERENU GMINY LUBSZA POZYSKANY DZIĘKI DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

  Schowek01.jpeg Wójt Gminy Lubsza Pan Bogusław Gąsiorowski  podpisał w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Opolu  z Dyrektorem Departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości umowę na wsparcie działań ratowniczych jednostek OSP w celu niesienia pomocy ofiarom przemocy w ramach Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.  
  Data publikacji: 10-08-2018 10:44
 • Ostrzeżenie meteorologiczne

  PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH - IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu PDFPrognoza niebezpiecznych zjawisk - wojewodztwo opolskie (PDF) 201808071230 - OPPN_WOP_PDF.pdf
  Data publikacji: 08-08-2018 08:46
 • Ogłoszenie

  Informacja Wójta Gminy Lubsza dot. oferty złożonej przez Ludowy Zespół Sportowy ,,Zryw" Szydłowice na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem:,,Wakacyjna Przygoda z Piłką Nożną"
  Data publikacji: 30-07-2018 09:53
 • Ogłoszenie

  Informacja Wójta Gminy Lubsza dot. oferty złożonej przez Ludowy Zespół Sportowy ,,Victoria" Kościerzyce na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem:,,Turniej o puchar Prezesa Victorii Kościerzyce"
  Data publikacji: 26-07-2018 13:40

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 2485170
w tym miesiącu: 50565
dzisiaj: 2850