Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubsza kwiecień - grudzień 2020

  Data publikacji: 12-03-2020 11:40
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie    informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji  społecznych dotyczących projektu Uchwały nr …..Rady Gminy Lubsza z dnia ……….. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Data publikacji: 26-03-2020 13:16
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie    informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji  społecznych dotyczących projektu Uchwały nr …..Rady Gminy Lubsza z dnia ……….. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2020
  Data publikacji: 26-03-2020 11:08
 • Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego dot. sporządzenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych

  Data publikacji: 26-03-2020 12:53
 • Co trzeba wiedzieć o kwarantannie?

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 20-03-2020 13:14
 • Komunikat Wojewody Opolskiego dot. fake newsa

  Stanowczo dementuję pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje rozsyłane m.in. za pomocą wiadomości typu sms, o rzekomej dezynfekcji miast z powietrza! To klasyczny fake news, mający na celu podsycanie niepokoju społecznego.
  Data publikacji: 26-03-2020 11:12
 • WAŻNY KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW

  Brak opisu obrazka W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju informuję, że wszelkie sprawy mogą załatwiać Państwo listownie lub za pomocą komunikacji elektronicznej: Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza telefon - 77 411 86 15, 77 411 86 29, 77 411 86 30 fax - 77 411 86 30 poczta e-mail – lubsza@lubsza.ug.gov.pl platforma e-puap, skrytka: /8ql2w2nd4n/SkrytkaESP Osobiste złożenie pisma/wniosku będzie możliwe wyłącznie poprzez urnę postawioną przy wejściu do Urzędu.   W sprawach niecierpiących zwłoki wymagających osobistego stawiennictwa w Urzędzie (m.in. dotyczących sporządzenia aktu zgonu, wydania dowodu osobistego lub meldunku), należy umawiać się z pracownikami telefonicznie: Urząd Stanu Cywilnego - telefon 77 411 88 10 Ewidencja ludności – telefon 77 411 86 30 wew. 132 W pozostałych sprawach możliwy jest tylko kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym, który będzie decydować o osobistym załatwieniu sprawy: Podatki – telefon 77 411 86 30 wew. 130, 142 Budownictwo, plan zagospodarowania przestrzennego – telefon 77 411 86 30 wew. 123 Ochrona środowiska i gospodarka odpadami – telefon 77 411 86 30 wew. 134 Gospodarka nieruchomościami – telefon 77 411 86 30 wew. 136 Sekretariat – telefon 77 411 86 30 wew. 121 Dane kontaktowe do jednostek podległych: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy tel. 77 411 87 46, 77 412 08 30, e-mail: pacak.ops@lubsza.ug.gov.pl Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy tel. 77 411 86 16, e-mail: goklubsza@op.pl Godziny pracy Urzędu nie ulegają zmianie.
  Data publikacji: 13-03-2020 10:38
 • IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach

  Woj. opolskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach Ważność: od godz. 13:50 dnia 24.03.2020 do godz. 09:00 dnia 27.03.2020 Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -6°C, a przy gruncie do -8°C,tylko w nocy z czwartku na piątek temp do -1°C, a przy gruncie do -2°C. Temperatura maksymalna od 6°C, 8°C w środę do 9°C, 11°C w czwartek. Województwo: opolskie Komunikat utworzony 21-03-2020 14:30:02, zmodyfikowany 24-03-2020 14:04:45. Ważny od 24-03-2020 14:04:00, do 27-03-2020 09:00:00.
  Data publikacji: 24-03-2020 14:41
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Lubsza w roku 2020.
  Data publikacji: 20-03-2020 12:49
 • Ogłoszenie

  Wójt Gminy Lubsza z uwagi na zagrożenie koronawirusem (COVID -19) zawiadamia mieszkańców Tarnowca i Nowego Światu o odwołaniu spotkania  w dniu 20.03.2020r. w świetlicy wiejskiej w Nowym Świecie w sprawie rozbudowy fermy   z udziałem inwestora AGRO GOBARTO   Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski Lubsza, 18.03.2020r.                            
  Data publikacji: 18-03-2020 12:23
Wersja XML