• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa świetlicy w Szydłowicach

Gmina Lubsza otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 500 000 zł do zadania pod nazwą „Budowa świetlicy w Szydłowicach”. W dniu 29.09.2011r. Wójt Gminy Bogusław Gąsiorowski podpisał z Samorządem Województwa Opolskiego umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planuje się, że świetlica w Szydłowicach wybudowana zostanie do końca 2012r

Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4084176
w tym miesiącu: 43741
dzisiaj: 860