Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa świetlicy w Szydłowicach

Gmina Lubsza otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 500 000 zł do zadania pod nazwą „Budowa świetlicy w Szydłowicach”. W dniu 29.09.2011r. Wójt Gminy Bogusław Gąsiorowski podpisał z Samorządem Województwa Opolskiego umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planuje się, że świetlica w Szydłowicach wybudowana zostanie do końca 2012r

Wersja XML