Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Lubsza - Klucz do wzrostu jakości w nauczaniu

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Działanie 9.4.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Lubsza „Klucz do wzrostu jakości w nauczaniu”
Okres realizacji projektu: od 01.01.2011r. do 30.06.2012r. Całkowita wartość projektu wynosi 213.375,50 zł. Gmina pokrywa 15 % kosztów związanych z realizacją projektu. Pozostałe 85% finansowane jest ze środków unijnych. Przedmiotem projektu jest realizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących w 6 szkołach i 3 przedszkolach Gminy Lubsza w liczbie 78 osób w dwóch obszarach wsparcia:
 - studiów podyplomowych z informatyki, diagnozy i terapii pedagogicznej dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem/uzupełnieniem posiadanego wykształcenia,
- realizacja dwóch rodzajów kursów doskonalących w krótkich formach w zakresie nowoczesnych metod nauczania- w tym wykorzystania nowoczesnych technologii ICT/multimedia .Warsztaty praktyczne w obiektach edukacyjnych w Warszawie, Toruniu, Krakowie i na Opolszczyźnie.

Wersja XML