Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Lubsza

Brak opisu obrazka  Brak opisu obrazka

Poddziałanie 9.1.2
„Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Lubsza”
Okres  realizacji projektu: od 01.02.2011r. do 30.06.2011r. Całkowita wartość projektu wynosi 120.000 zł, po 30.000 zł na 1 szkołę. Projekt w 100% jest finansowany ze środków unijnych. W projekcie bierze udział 191 dzieci z klas I-III z 4 szkół podstawowych w Gminie Lubsza: PSP Czepielowice, PSP Dobrzyń, PSP Lubsza, PSP Mąkoszyce.  Zaplanowano zrealizowanie w sumie 1405 godzin zajęć dydaktycznych, w tym: zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie zdolnych z nauk matematyczno-przyrodniczych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie zdolnych w zakresie j. angielskiego.

W ramach projektu zakupione zostały pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.
 

Wersja XML