Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontakt

Urząd Gminy w Lubszy
ul. Brzeska 16, 49 - 313 Lubsza
tel.: 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
faks: 77 411 86 30
,

Skargi i wnioski przyjmuje w poniedziałek każdego tygodnia Wójt Gminy w godzinach 13.00 - 15.00.

Pozostali pracownicy we wszystkich dniach tygodnia w godzinach urzędowania.

Wpłat  (oprócz opłat za odpady) można dokonać na konto: 79 8863 0009 0000 0023 2339 0001

Wpłat za odpady można dokonać na konto: 57 8863 0009 0000 0023 2339 0009. Jednocześnie informujemy, że każdy posiada indywidualny nr konta bankowego, na który prosimy o dokonywanie ww. wpłat.

Wpłat z tytułu wadium można dokonać na konto: 95 8863 0009 2000 0023 2339 0011

 


Wyświetl większą mapę

Wersja XML