Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferty inwestycyjne


W zasobach Gminy Lubsza znajdują się tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 18,0 ha. Tereny pod budownictwo mieszkaniowe znajdują się również we własności osób fizycznych.

Znaczna część terenów pod zabudowę mieszkaniową usytuowana jest w przepięknie położonych wśród lasów wsiach, z dala od głównych dróg i zgiełku (Roszkowice, Nowy Świat, Borucice).

Ceny działek budowlanych kształtują się w przedziale od 2000,-zł. za 1 ar w miejscowościach położonych w dalszej odległości od m. Brzeg do 8 000,- zł. za 1 ar w miejscowościach położonych w pobliżu m. Brzeg.

Wersja XML