Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

 
Wójt Gminy Lubsza informuje, że wzorem lat ubiegłych czynny będzie w Gminie punkt obsługi rolników, który udzielać będzie pomocy przy wypełnianiu wniosków dot. płatności obszarowych.
Punkt ten mieścić się będzie w Sali Narad Urzędu Gminy i czynny będzie w każdy piątek /od 11.04 do 09.05.2014r./ .
Pomoc rolnikom udzielana będzie odpłatnie przez pracowników OODR w Łosiowie.
 
 
Wójt Gminy Lubsza
Bogusław Gąsiorowski
 

 

Wersja XML